Hrvatska odlučila: Nuklearni otpad šalje na granicu s BiH
TRGOVSKA GORA
Iako za pripremu i gradnju odlagališta imamo još samo četiri godine, za sada nije napravljena čak niti studija utjecaja na okoliš, pa je potpuno nejasno kako država planira u tako kratkom roku pripremiti preuzimanje nuklearnog otpada.