Udruga 'Borova glava' prikuplja sol za livanjske divlje konje
DALJE OD CESTE
Konji nisu ugroženi zbog nedostatka hrane, oni se s time uspješno nose već godinama. Za njihovo preživljavanje bitna je sol koju namjeravamo postaviti na lokacijama podno planine Cincar kako bi ih udaljili od magistralne prometnice Livno - Šujica