Današnji dan, 25. studenoga, obilježava se kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Prvo zasijedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine) je održano 25. studenoga 1943. godine u Mrkonjić Gradu. Na tom zasijedanju je donesena odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene povjesne granice, a Bosna i Hercegovina je definirana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. Piše Večernji.ba.

Na današnji dan, 25. studenoga 1943. godine, Bosna i Hercegovina je obnovila svoju državnost, koju je izgubila 1463. godine, kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije.

Nekoliko dana nakon toga, spomenuta odluka ZAVNOBIH-a je potvrđena i ozvaničena na Prvom zasijedanju AVNOJ-a, odnosno Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu. BiH je, nakon što je oslobođena 1945. godine, dobila zastavu i grb.

ZAVNOBiH je definirao da je Bosna i Hercegovina jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava.

Današnji se dan i dalje ne slavi službeno u cijeloj državi.