Na temelju članka 78. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 12/04 i 12/08.), a sukladno Odluci  Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2021./2022., broj 06-01-34-1059/21 od 14. lipnja 2021. godine,  Gimnazija Livno objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2021./2022.

Gimnazija Livno upisuje tri (3) odjela opće gimnazije po 18 učenika i jedan kombinirani odjel (jezična gimnazija - 9 učenika i prirodoslovno-matematička gimnazija - 9 učenika) ukupno 72 učenika.

Učenici će moći odabrati programe opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije i upisuju se u sljedećim rokovima:

1. Ljetni upisni rok

a) Prvi upisni krug

prijave za upis u četvrtak 24. i petak 25. lipnja 2021. godine od 8:00 do 16:00 sati,

objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) u ponedjeljak 28. lipnja 2021. godine najkasnije do 14:00 sati,

upis u utorak 29. lipnja 2021. godine od 8:00 do 16:00 sati

b) Drugi upisni krug

prijave za upis u ponedjeljak 5. srpnja 2021. godine od 8:00 do 12:00 sati

objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) u utorak 6. srpnja 2021. godine najkasnije do 12:00 sati,

upis učenika u petak 9. srpnja 2021. godine od 8:00 do 12:00 sati

2. Za jesenski upisni rok

Postupci i rokovi:

Objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis je najkasnije do 6. kolovoza 2021. godine.

Prijave za upis u ponedjeljak 23. kolovoza 2021. godine od 8,00 do 12,00 sati, objava ljestvice poretka u utorak 24. kolovoza 2021. godine najkasnije do 12:00 sati, a upis učenika u srijedu 25. kolovoza 2021. godine od 8:00 do 12:00 sati

Na natječaj za upis učenik prilaže:

prijavu na natječaj (koju će kandidat dobiti u Školi)

izvadak iz matične knjige rođenih,

original svjedodžbe o završenom  VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ  

Svi prijavljeni kandidati bit će rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji, a upisivati će se u okviru odobrenog broja učenika utvrđenog Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku 2021./22. godinu.

Ukoliko ne bude dovoljno zainteresiranih za jezičnu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju učenici ostvaruju pravo izravnog upisa u smjer opće gimnazije.

U slučaju da se u prvom roku ljetnog upisnog raka upiše broj učenika predviđen Odlukom o upisu (72 učenika) neće biti drugog kruga ljetnog roka niti jesenskog upisnog roka.

Natječaj je objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na tel. 034/202-041.

Ur. broj: 165/20

Livno, 16. 6. 2021.              

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok