Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna upućuje javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.

Javna rasprava će se odvijati pismenim putem do 20. listopada 2021.

Sve detalje možete pronaći na gradskim web stranicama.