U ponedjeljak 13. Prosinca bit će održana 2. tematska sjednica Gradskog vijeća Livna.

Tematska sjednica će se održati u vijećnici zgrade Grada Livno (soba broj 50) s početkom u devet sati.

Na dnevnom redu je jedna točka: stanje okoliša s naglaskom na gradsku deponiju Table i potencijalnu deponiju Korićina.