U ponedjeljak je održana 2.tematska sjednica Gradskog vijeća Livna o stanju okoliša s naglaskom na gradsku deponiju "Table" i potencijalnu deponiju Koričina.

Doneseni su zaključci kojima se zadužuje gradonačelnik Darko Čondrić da u roku od 60 dana pokuša dobiti suglasnost općina B. Grahovo i Glamoč da Grad Livno može odlagati otpad na deponiju Koričina.

Zaduženo je i poduzeće "Li-čistoća" da pripremi potrebnu dokumentaciju za otvaranje deponije.

Također, donesen je zaključak da se pristupi saniranju deponije "Table" koja se nalazi u Livanjskom polju.

Na sjednici je donesen i zaključak kojim se zadužuje Grad Livno da ukloni gume s Kruga koje se tamo odlažu godinama.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok