Jučer je u Sarajevu predsjednik Vlade Hercegbosanske županije prisustvovao konferenciji pod nazivom „Zelena energija građanima”. Konferencija je održana u organizaciji USAID EPA, USAID projekt asistencije energetskom sektoru.

Tijekom konferencije razgovaralo se i razmijenjena su mišljenja vezana za reforme koje je potrebno provesti u nizu oblasti, korištenju obnovljivih izvora energije, implementaciji mjera energetske učinkovitosti, pristupa prirodnom plinu, a sve s ciljem zaštite okoliša i stvaranja uvjeta građanima da preuzmu aktivnu ulogu u tranziciji u energetskom sektoru.

Tijekom konferencije od strane predstavnika USAID projekta asistencije energetskom sektoru predstavljene su aktivnosti na izradi cijelog seta energetskih zakona na federalnom nivou, kao i aktivnosti u oblasti snabdijevanja prirodnim plinom.

Nakon održane konferencije predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin zajedno s ostalim predsjednicima Vlade s prostora FBiH, te predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH potpisao je Povelju o građanskoj zelenoj energiji.

Potpisana energetska povelja ima za cilj konkretizirati opredjeljenja županijskih i federalnih vlasti ka korištenju obnovljivih izvora energije i implementaciji mjera energetske efikasnosti u većem obimu, a sve s ciljem zaštite okoliša i stvaranja uvjeta građanima da preuzmu aktivnu ulogu u tranziciji u energetskom sektoru. Investicije u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i osiguravanje pristupa prirodnom plinu kao tranzicijskom gorivu biti će pokretač ekonomskog razvoja i kao produkt će imati otvaranje novih radnih mjesta i povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom i zaštiti okoliša. Naglasak je stavljen i na pojednostavjenje i transparentnost procedura ishođenja dozvola kako bi svi građani imali jednostavniji  pristup modernim i čistim izvorima energije.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok