Nakon razmatranja prijedloga Vlada Hercegbosanske županije je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Ostale potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2022. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 420.000,00 KM. Sredstva će se realizirati za nabavku besplatnih udžbenika svim učenicima osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2022./2023. godini.

Također, donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2021. godinu.

Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi i uputila ga u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Na sjednici je jednoglasno donijet Zaključak kojim se podržava osnivanje državnog taekwondo centra u Livnu i dano ovlaštenje Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za potpisivanje akata s Taekwondo savezom BiH kako bi se ova inicijativa mogla realizirati.

Vlada je donijela i Zaključak o usvajanju Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID- 19 u Hercegbosanskoj županiji na dan 4. veljače 2022. godine s prijedlogom naredbi Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Naredbe Kriznog stožera Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije:

Dozvoljava se rad ugostiteljskih objekata na području HBŽ do 24:00 sata osim svadbenih salona i noćnih klubova kojima je rad dozvoljen do 02:00 sata.
Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru uz obvezno pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (higijensko – epidemioloških mjera) uz obvezno pridržavanje razmaka od 1,5 m. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dozvoljeno je za maksimalno onoliko osoba koliko dopušta veličina prostora ugostiteljskog objekta i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja uz obvezno pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (higijensko – epidemioloških mjera).

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije Vlada je na današnjoj sjednici dala pozitivno mišljenje u svezi utvrđivanja javnog interesa za realizaciju projekta izgradnje magistralnog plinovoda „Južna interkonekcija BiH i Hrvatska“, a koji dijelom prolazi i Hercegbosanskom županijom; kroz općine Tomislavgrad i Kupres u fazi I, te od Šujice prema Livnu u fazi II.

Na sjednici Vlada je razmatrala Izvješće i donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Izmjenama i dopunama Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice donesena je i Odluka kojom se odobrava  izdvajanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 33.723,70 KM Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije, kao jednokratna novčana pomoć za sanaciju štete općini Kupres od prirodne nepogode (pijavica, olujno nevrijeme).

Vlada je donijela Zaključak kojim se traži od zdravstvenih ustanova s područja Hercegbosanske županije i to: Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu, Doma zdravlja Livno, Doma zdravlja Tomislavgrad, Doma zdravlja Kupres, Doma zdravlja Drvar i Doma zdravlja Glamoč da dostave pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa standardima i normativima u oblasti zdravstva u roku od mjesec dana od dana donošenja ovog zaključka.

Na koncu sjednice doneseno je Rješenje o imenovanju i postavljenju državnog službenika, Davora Garića za direktora Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Hercegbosanske županije na mandatno razdoblje u trajanju od pet (5) godina.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok