U četvrtak, 10.veljače, 2022. godine ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić nazočio je pružanju besplatne pravne pomoći u Drvaru.

Svi koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i kojima je ona potrebna mogli su se obratiti pomoćniku direktora županijskog Zavoda za pružanje pravne pomoći, Lovri Miloloža u prostorijama javne ustanove Centar za kulturu i sport u Drvaru.

U ponedjeljak, 07.veljače, 2022. godine službenici Zavoda boravili su u Glamoču, a nakon Drvara u Bosanskom Grahovu dok će u četvrtak. 17.veljače, 2022. godine biti u Tomislavgradu i Kupresu. Županijski Zavod za pružanje pravne pomoći uspostavljen je krajem 2021. godine naporima Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije kao upravna organizacija u sastavu ovog ministarstva, uz podršku Vlade Hercegbosanske županije i međunarodnih organizacija.

Sjedište Zavoda je u Livnu, Ulica Gabrijela Jurkića br. 8a, u zgradi Livnoputova gdje se stranke mogu obratiti svaki radni dan, dok će službenici Zavoda dolaziti u sve općine županije svakih petnaest dana. Pristup besplatno pravnoj pomoći bilo je potrebno omogućiti građanima županije, a uvjeti za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć propisani su županijskim Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/16).

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok