Obavještava se stanovništvo da će se u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu Kantona 10 provoditi „Tjedni sudske nagodbe“.

Cilj je da se strankama ukaže na mogućnost sklapanja sudske nagodbe te da se stranke što aktivnije upute da riješe svoje predmete na ovaj način.

Period provedbe ove aktivnosti je od 23. svibnja do 3. lipnja 2022. godine.

Navode iz Kantonalnog suda Livno.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok