Direktor Direkcije za robne rezerve HBŽ-a, Senad  Džanković sa suradnicima nazočio je u četvrtak 31. ožujka, 2022. godine u Zenici na radno-konzultativnom sastanku s direktorom  Direkcije za robne rezerve Zeničko-Dobojske župnije, Zoranom Martinovićem.

Na sastanku se razgovaralo o stanju roba i o aktualnoj problematici sa robnim rezervama u županijama i Federaciji BiH. Bilo je govora o zakonodavnom okviru po kojem Direkcije rade, te je zaključeno da se što prije treba izmijeniti i dopuniti postojeći Zakon o robnim rezervama, kako županijski tako i Federalni Zakon o robnim rezervama.

Na koncu sastanka sudionici su podržali inicijativu za što hitnijim izmjenama važećih Zakona o robnim rezervama u cilju poboljšanja, koordinacije suradnje i uvezanosti županijskih Direkcija sa Federalnom direkcijom robnih rezervi. Razgovaralo se i o mogućnosti da se preko Federalne direkcije robnih rezervi uputi inicijativa Vladi Federacije BiH o mogućnosti financiranja županijskih robnih rezervi preko godišnjeg Proračuna Federacije BiH.

Naime, robne rezerve su tema o kojoj se u Zakonskim aktima i propisima malo govori, a koja postanu najaktualnija tema i budu u fokusu interesa svih oblika medija kad nastanu problemi s nabavkom robe, kada dođe do variranja cijena osnovnih prehrambenih roba na tržištu, migrantska kriza, kao i prisutna epidemiološka situacija.

Ovakvi sastanci pružaju priliku da se iznesu svi problemi koji su od županije do županije koliko slični, toliko i različiti, ali zasigurno mogu doprinijeti da se kroz prenesena iskustva svih lakše dođe do rješenja koja će svima olakšati rad, te je dogovoreno da se sastanak ovakve vrste s još više sudionika i s šireg područja Federacije BiH održi u svibnju u Livnu.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok