Na području gospodarenja Šumarije Bosansko Grahovo odrađena je ekološka akcija u sklopu proljetnog uređenja zelenih površina u Bosanskom Grahovu.

Djelatnici šumarije su počistili otpad uz prometnicu koja se naslanja na borovu kulturu, odjel 72 "a" gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo. Ovom prilikom je prikupljeno 50-ak vreća smeća te je primijećeno da unutar navedene borove kulture nema većih količina otpada što smatramo pozitivnim pomakom u ekološkoj osviještenosti našeg stanovništva.

Ekološka akcija je organizirana od strane komunalne službe Općine Bosansko Grahovo te su i u narednom periodu pozvane sve pravne i fizičke osobe, javna poduzeća i ustanove da počiste okoliš u blizini svojih zgrada, postrojenja, kuća i drugih objekata kako bismo svi skupa dali svoj doprinos u očuvanju čistog životnog prostora.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok