Dužina trajanja sudskih postupaka, neblagovremene rekacije, postupanje sudova i nezadovoljstvo radom pravosudnih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, samo su neki od razloga zašto građani, sve češće ulažu žalbe Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH.

Ukupno 774 žalbe građana

Odjeljenje za pravosuđe i upravu ove institucije tokom prošle godine, zaprimilo je ukupno 774 žalbe građana, što predstavlja 26 posto od ukupnog broja žalbi. Ova Institucija na godišnjem nivou u prosjeku zaprimi oko 3.000 žalbi, od čega se jedna četvrtina odnosi na rad pravosuđa i uprave.

Skoro 11 posto više žalbi, zaprimljeno je u odnosu na 2020. godinu. Piše portal Una.

“Samo na rad sudova tokom prošle godine, imali smo 427 žalbi. To je ogroman broj žalbi. Od tog broja, 59 žalbi je više u odnosu na 2020. godinu. Na rad tužilaštva žalilo se 73 građana, što je čak za 11 posto više u odnosu na 2020. godinu, dok se 23 žalbe odnose na advokaturu i besplatnu pravnu pomoć. Kada gledate pravosuđe u širem smislu, to je značajno veći broj”, rekao je Ljubinko Mitrović ombudsmen za ljudska prava BIH.

On ističe da posebno zabrinjava situacija kod pojedinih sudova. Navodi primjer Općinskog suda u Livnu.

“Imamo Općinski sud u Livnu 50 žalbi, Osnovni sud u Banjaluci 27 žalbi, Općinski sud u Sarajevu 28 žalbi. Tu su i županijski sudovi. Županijski sud u Livnu kao da se ugledao na Općinski sud, imaju čak 22 žalbe, a tu je i Županijski sud u Sarajevu sa 22 žalbe”, navodi Mitrović.

Podjednanko zabrinjava sve ono što se dešava i u tužilaštvima.

“Prednjači Županijsko tužilaštvo u Sarajevu i Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, gdje bilježimo značajno povećanje broja žalbi”, rekao je Mitrović.

Predmeti hitne prirode

Dužina trajanja sudskih postupaka jedan je od najčešćih razloga sve većeg broja žalbi na rad bh. pravosuđa sa posebnim akcentom na parnične postupke, a koji traju u nedogled. Tu si i brojni privredni sporovi kao i nemali broj krivičnih predmeta.

“Posebno iritiraju predmeti koji se u stručnoj praksi nazivaju predmetima hitne prirode. To su radni sporovi ili predmeti koji se odnose na povjeravanje djeteta u konfliktnim zajednicima kada dođe do razvoda. Ovo je jedan od najvećih problema. Zahtjeva se donošenje odluka u razumnom roku”, pojašnjava Mitrović.

On kaže kako smo na samom pragu donošenja novih zakona, koje ova institucija maksimalno podržava, na svim nivoima, a koji se odnose na sve sudove.

Jedan od problema je i nezadovoljstvo građana donesenim odlukama pravosudnih organa.

“Mi nemamo nadležnost da preispitujemo odluke. U takvim situacijama dajemo upute strankama kome se mogu obratiti i koristiti pravni lijek redovni ili vanredni, kako bi se došlo do poništavanja odluke sa kojom su nezadovoljni”, kaže Mitrović.

Zabrinjavaju sudske odluke

Problem koji je posebno detektiran tokom prošle godine odnosi se na izvršenje donesenih sudskih odluka.

“Zabrinjavaju sudske odluke gdje su presude donesene na teret budžetskih sredstava. Veoma često organi sa različitih nivoa, obavijeste nas kada mi postavimo pitanje izvršenja određene odluke. Odgovor koji dobijemo je da nema sredstava u budžetu ili sredstva u budžetu nismo planirali. Takva odluka ostaje i može da traje godinama. Posljednjih godinu dana, ovakve situacije su sve više prisutne”, navodi ombudsmen za ljudska prava BiH.

Iz ove institucije ističu da imaju veći broj žalbi koje se odnose na postupanje sudova i nerad disciplinskih organa. To se odnosi na Kancelariju disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BIH.

“Dakle, kada je stranka nezadovoljna radom konkretnog tužioca ili sudije, ona se obraća i traži disciplinsku odgovornost i pokretanje disciplinskog postupka kod ove kancelarije. Mi smo čak izdali jednu preporuku u kojoj smo naveli, da ovi postupci protiv sudija i tužilaca moraju što prije da budu riješeni. Dopušteno je da traju do dvije godine a traju značajno duže”, pojašnjava Mitrović.

Kada su pitanju žalbe na korupciju, kaže da ih nema mnogo. Svega četiri do pet, a koje, po pravilu upućuju nadležnim organima, sa kojim, kako ističe Mitrović, imaju odličnu saradnju.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u