Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto - stručni suradnik za obradu podataka i suradnju sa službama, jedan izvršitelj.

Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno s naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 14-30-8-66/22.

Kompletan tekst natječaja možete preuzeti ovdje.