Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji svoju konačnu potvrdu treba dobiti u Skupštini Hercegbosanske županije.

U obrazloženju izmjena ovoga zakona navodi se da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti HBŽ donesen prije 16 godina tj. 2005. godine te je bilo nužno promijeniti pojedine odredbe zakona koje se prvenstveno odnose na rukovođenje i upravljačka tijela u zdravstvenim ustanovama.

Tako je detaljno propisano da se ravnatelj imenuje na temelju javnog oglasa koji se objavljuje najkasnije 60 dana prije isteka mandata, da ga imenuje upravno vijeće, da mandat traje 4 godine. Nadalje, propisani su uvjeti u pogledu stupnja stručne spreme koju kandidat za ravnatelja treba imati.

Ovim Prijedlogom zakona Ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati VSS/VII stupanj stručne spreme, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja, znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te ispunjavati i druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Predviđena je i mogućnost da za ravnatelja zdravstvene ustanove može biti izabrana i osoba koja nema znanje o zdravstvenom menadžmentu ali je obvezna isto znanje steći u roku od 24 mjeseca, računajući od dana imenovanja na poziciju ravnatelja.

Razlozi za donošenje ovih izmjena koje se odnose na uvjete za ravnatelja leže u činjenici da dugo vremena postoji problem kod imenovanja ravnatelja zdravstvenih ustanova u HBŽ zbog nedostatka kadra i zbog činjenice da imenovani ravnatelji obavljaju dva posla: posao ravnatelja i posao liječnika, što se pokazalo kao neučinkovito upravljanje zdravstvenom ustanovom jer su sve u dugogodišnjim gubitcima. Nadalje, sve zemlje u okruženju (R Hrvatska, R Srbija, entitet Republika Srpska, Županija Zapadnohercegovačka) također na isti način propisuju da za ravnatelja mogu biti izabrane osobe druge struke koja nije liječnička.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u