Prema planu i dinamici realizacije nabavke besplatnih udžbenika krajem prošlog tjedna nakladničke kuće Školska naklada d.o.o. i Alfa d.o.o. Mostar su isporučile udžbenike za učenike osnovnih škola na području Hercegbosanske županije.

Ravnatelji osnovnih škola će organizirati distribuciju udžbenika u područne škole kako bi na početku školske 2022./23. godine svaki učenik dobio svoj komplet udžbenika.

Do sada su besplatni udžbenici bili osigurani samo za učenike prvih razreda, djecu iz obitelji slabijeg imovnog stanja i djecu s dijabetesom.

Na inicijativu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je osigurala sredstva za nabavku besplatnih udžbenika te je ovo prvi put kako će svi učenici u našim osnovnim školama dobiti besplatne udžbenike, uključujući i udžbenike za nacionalnu skupinu predmeta.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok