Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak na temu provedbe i utroška financijskih sredstava koja su planirana Zakonom o zdravstvenoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Sastanku su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin, predstavnici resornog ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ predvođeni ministrom Momčilom Bajićem, ministar financija HBŽ, Draško Dalić, predstavnici javnih zdravstvenih ustanova s područja Hercegbosanske županije, predstavnici Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ te predstavnici Porezne uprave FBiH ( Županijski porezni ured Livno ).

Zakonom o financijskoj konsolidaciji i rekonstruiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine reguliran je način i postupak financijske konsolidacije i/ili rekonstruiranja javnih zdravstvenih ustanova na području FBiH, koji za cilj ima prvenstveno postizanje stanja likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova, a pored prvonavedenog i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenje kapaciteta te omogućavanje kvalitetnije i efikasnije zdravstvene skrbi.

Planirano je da se za navedenu namjenu u sljedeće tri fiskalne godine iz proračuna Federacije BiH prema javnim zdravstvenim ustanovama u FBiH izdvoje financijska sredstva u iznosu od 225 milijuna konvertibilnih maraka. Sudionici sastanka razgovarali su o potrebi donošenja te usvajanja odluka o pokretanju postupka financijske konsolidacije i/ili rekonstrukcije javnih zdravstvenih ustanova na području Hercegbosanske županije, načinu te modalitetima rješavanja problematike dugovanja neuplaćenih poreza i doprinosa javnih zdravstvenih institucija s područja Hercegbosanske županije kao i o programima utroška financijskih sredstava koja su planirana spomenutim Zakonom.

Priopćeno je iz Vlade HB županije.