Vlada Hercegbosanske županije je, na danas održanoj sjednici u Livnu, usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije, bez plaćanja poreza i doprinosa, kao pomoć uslijed rasta indexa potrošačkih cijena u iznosu od 1.080,00 KM  po zaposleniku. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju svi zaposlenici  koji su bili u radnom odnosu na dan 31. listopada 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije,  Vlada HBŽ je usvojila Odluku o izdvajanju 8240 m² šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Kupreško“ i prevođenju istoga u građevinsko zemljište u svrhu izgradnje akumulacijskog jezera za potrebe Sportsko rekreacijskog centra Čajuša Kupres. Predmetna šuma i šumsko zemljište nalazi se na području koncesije za sportsko-rekreacijske aktivnosti koncesionara Čajuša – Kupres i sastavni je dio skijališta a novoizgrađena akumulacija vode služit će za zasnježavanje staza koje nisu pokrivene sustavom za umjetno zasnježavanje čime će se povećati kapacitet i kvaliteta usluge na skijalištu. U Elaboratu o ekonomskoj opravdanosti i široj društvenoj koristi od navedenoga projekta, stručno povjerenstvo, kojega je imenovalo resorno županijsko ministarstvo, posebno ističe da je ova investicija od općeg interesa za Općinu Kupres jer će doprinijeti povećanju broja turista koji će uz skijalište posjetiti i općinu Kupres te samim time povećati promet  u svim ostalim djelatnostima vezanim za turizam. Također se navodi da će se navedena akumulacija vode moći koristiti u slučaju možebitnih požara ili drugih situacija koje zaprijete ljudima i prirodnim resursima u blizini. U istom Elaboratu konstatirano je da objekt navedenih dimenzija značajno ne narušava funkcije šume i šumskog zemljišta niti se s ekonomskog stajališta Korisniku šume nanosi veća šteta u smislu gospodarenja šumama.

Vlada je primila na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje i provedbu izvansudske nagodbe Hercegbosanske županije za 2022.godinu. Naime Vlada HBŽ je Odlukom od 1. lipnja 2022. godine dala ovlast Ministru financija za pripremu i provedbu Javnog poziva za izvansudsku nagodbu s  imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije za 2022. godinu, te za izradu dokumenata za objavu Javnog poziva, naputka, tipskog ugovora i zahtjeva za izvansudsku nagodbu što je objavljeno na stranicama Vlade HBŽ 07. lipnja 2022. godine. Temeljem iste Odluke Ministar financija imenovao je Povjerenstvo za  praćenje i provedbu izvansudske nagodbe za Hercegbosansku županiju za 2022.godinu. Tijekom protekloga perioda od  8. lipnja tekuće godine zaključno s 21. 11. 2022. god. Povjerenstvo je zaprimilo i obradilo 41 zahtjev. Obrada svakog zahtjeva pojedinačno podrazumijevala je: pravodobnost podnošenja, potpunost i valjanost predane dokumentacije te opravdanost potraživanja, kako u pogledu visine, tako i osnovanosti a poduzete su i radnje za dopunu nepotpunih zahtjeva kako bi se potpisivanje ugovora moglo obaviti  samo u onim situacijama kada se utvrdi bezuvjetna  osnovanost potraživanja i valjanost dokumentacije. Povjerenstvo je izvjestilo Vladu da je ukupna vrijednost svih podnesenih zahtjeva u 2022. godini iznosila 521.191,99 KM od čega je plaćeno 300.626,09 KM što znači da je ukupna ušteda u proračunu Županije,  u ovako provedenom postupku, iznosila 220.565,90 KM.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije Vlada HBŽ donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava Županijskoj bolnici “Dr. fra Mihovil Sučić” Livno  u iznosu od 10.389,60 KM kao pomoć za nabavku testova za ekstrakciju – DNA/RNA i za nabavku nastavaka za pipete koji su neophodni u radu s PCR testiranjem pacijenata na Covid – 19.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite a temeljem prijedloga Odluke Povjerenstva za procjenu šteta Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode (pijavica, olujno nevrijeme) u općini Tomislavgrad u iznosu od 85.132,44 KM.

Razmatrajući prijedloge i mišljenja Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, Vlada HBŽ usvojila je Odluku o utvrđivanju interesa  za izgradnju vjetroparka Orlokuk u općini Tomislavgrad ukupne snage 90 MW te isto tako i Odluku o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju navedenoga vjetroparka.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok