Crveni križ grada Livna za Božić i novogodišnje blagdane podijelio je na kućne adrese 140 paketa hrane za naše socijalno ugrožene korisnike, kao i do sada, na području grada i sela livanjske kotline.

Također smo tom prigodom podijelili i slatkiše za malu djecu naših korisnika.

Donatori koji su omogućili ovu humanitarnu pomoć za naših 140 livanjskih obitelji ovaj put bili: su Gradonačelnik Grada Livna, Crveni križ FBiH, Livanjska zajednica Frankfurt, Pavić d.o.o. Zabrišće B&M, Mlinpek-Žitar Jace, Mljekara Puđa, Li-Pharma, Li-Pek, Euroherc osiguranje, Ljekarna Lybra.

Crveni križ grada Livna se i ovom prigodom zahvaljuje spomenutima, te poziva i sve druge, koji su u mogućnosti, da također postanu naši donatori.

Prije toga, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Livno, Crveni križ grada Livna također je podijelio pakete hrane i higijene za 187 livanjskih obitelji. Donator je bila federalna direkcija robnih rezervi, kojoj se također zahvaljujemo.

Navode iz Crvenog križa grada Livna.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube