Nadzorni odbor javnog poduzeća raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno na mandatno razdoblje od četiri godine.

Natječaj je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Kompletan tekst natječaja s popisom potrebnih uvjeta koje trebaju ispuniti kandidati možete preuzeti ovdje.