• Short title article: Kupres

U prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra Adria ski na Kupresu u četvrtak i petak održava se konferencija Forestry Kupres 2023. na kojoj se razgovara o aktualnostima u šumarstvu i preradi drveta.

Na konferenciji se okupilo oko 150 sudionika iz društveno-političke, akademske i gospodarske zajednice BiH i Hrvatske, a organizatori konferencije su ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster.

Prvog dana skupa obrađene su važne sektorske teme poput klimatskih promjena, korištenja zemljišta i biomase, certificiranje i inženjersko djelovanje, zabrane izvoza sirovine, cijene u krizi, recesijsko tržište i specifičnosti šumarstva na kršu, dok je drugi dan rezerviran za glavnu pano raspravu na temu utjecaj euroatlantskih integracija i nova ulogu šuma u razvoju BiH.

Također, prvog dana potpisan je sporazuma o suradnji između "Hrvatskih šuma" d.o.o. Zagreb i ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

- Ovim sporazumom unaprijedit će se izgradnja protupožarnih puteva jer ćemo zajedno aplicirati na međunarodne fondove. Nadam se da ćemo time smanjiti broj požara unutar područja kojim mi gospodarimo. Također ćemo zajedno aplicirati na projekte vezane za razminiranje površina koje su zagađene minama još od Domovinskog rata, a dio te suradnje odnosi se i na ugradnju softvera koji koriste naše kolege iz Hrvatske - kazao je direktor ŠGD Hercegbosanske šume Mario Mašić.

Predsjednik Uprave “Hrvatskih šuma” Nediljko Dujić istaknuo je kako će oba društva imati koristi od potpisivanja sporazuma.

- Naša iskustva u gospodarenju šumama možemo prenijeti ne samo na ove prostore već i diljem Bosne i Hercegovine te biti support u primjeni novih tehnologija i novih propisa na obostrano zadovoljstvo - dodao je Dujić. (Fena)

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok