• Short title article: Konferencija za medije
Foto: Livno Online / Z.Karadža

NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ iznijela je na danas održanoj konferenciji za medije u Livnu da podnosi kaznenu prijavu Županijskom tužiteljstvu Hercegbosanske županije protiv odgovornih osoba u Vladi Hercegbosanske županije, Ministarstvu gospodarstva i Komisiji za koncesije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela za koje se smatra da su su pojedinačno ili organizirano pribavili korist sebi i/ili investitoru.

Građani i građanke smatraju da bi realizacija Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju „vode“ koji su sklopili Vlada Hercegbosanske županije i Ministarstvo gospodarstva dovela do potencijalne opasnosti po nestanak pitke vode za mještane ove mjesne zajednice, ali i ostala sela nizvodno. 

Mi godinama ukazujemo Ministarstvu gospodarstva i ostalim institucijama na brojne nezakonitosti i propuste koji su lako uočljivi od kada je Ministarstvo izdalo prvu dozvolu za geološka istraživanja u blizini izvora pitke vode. Međutim, iako smo godinama pozivali na zaštitu osnovnih ljudskih prava i poštivanje zakona, predstavnici vlasti su se oglušili na naše pozive zbog čega i podnosimo kaznenu prijavu nastavljajući koristiti sva sredstva koja imamo na raspolaganju u nadi da ćemo zaustaviti potencijalne posljedice po građane i građanke Livna. – poručili su iz NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“.

Iz NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ smatraju da naročito zabrinjava to što uprkos svim  nezakonitostima vezanim za sam postupak izdavanja koncesije, kao što su isključivanje građana iz javne rasprave, nesklad u rokovima za izršenje poslova i nepostojanje uslova od strane koncesionara za izvršenje radova, predstavnici vlasti, nastavljaju djelovati u istom smjeru što je očigledno iz postupka prijenosa koncesije koji je započet 2018. godine. 

Naime, bez obzira na sve nezakonitosti, te da ugovor nema odredbu kojom se dozvoljava prijenos koncesije, resorno ministarstvo uz niz propusta daje suglasnost na prijenos koncesije sa starog na  novog koncesionara, a posljednja Odluke Vlade o davanju suglasnosti na Prijedlog Aneksa II Ugovora o koncesiji sa novim koncesionarom od 28.04.2022. pokazuje da vlasti nemaju namjeru odustati od onoga što su planirali. 

Zbog svih nezakonitosti i propusta na koje je ukazala NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ Vlada Hercegbosanske županije je u svibnju 2021. godine formirala Radno tijelo koje je imalo zadatak da sastavi Izvješće po kompletnom predmetu vezanom za navedenu koncesiju od 2006. do svibnja 2021. godine. U svom izvješću Radno tijelo je navelo brojne nezakonitosti i utvrdilo da „postupci po konkretnom koncesijskom predmetu nisu provedeni sukladno propisima“. Brojne nepravilnosti koje su nadležni organi zanemarivali uključuju: nepoštivanje Zakona o geološkim istraživanjima, zanemarivanje moguće ugroženosti opskrbljivanja stanovništva pitkom vodom te proizvoljan i apsurdan prijenos koncesija na novog koncesionara.

 Građani i građanke ističu kako su pobrojane nepravilnosti itekako dovoljan razlog da Vlada Hercegbosanske županije i Ministrastvo gospodarstva preispitaju zaključeni ugovor o koncesiji zajedno sa njegovim Aneksima i konačno raskinu po građane štetan ugovor o koncesiji. Podsjećamo, prethodno je NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ zajedno sa 170 građana predala inicijativu županijskoj Vladi i Ministarstvu gospodarstva sa zahtjevom za preispitivanje i raskid Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju „vode“. 

Iz NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ su poručili kako se nadaju da će na osnovu njihove kaznene prijave biti provedena istraga protiv odgovornih osoba koje su omogućile da se uprkos brojnim nezakonitostima i propustima nastavi djelovanje po štetu svih građana i građanki Livna. 

Navode iz NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ .

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok