• Short title article: 23.lipnja otvaranje ponuda

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Livna.

Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 20. lipnja 2023.godine i predaju se Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup, isključivo putem prijamne šalter dvorane.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 23. lipnja 2023. godine u 11 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) zgrade Grada Livna.

Cjelokupna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok