• Short title article: Multidisciplinarni tim

U srijedu, 14. 6. 2023. godine, u maloj sali u Forumu u Livnu, održan je sastanak članova Tima za prevenciju nasilja u obitelji Grada Livna.

Sastanku su prisustvovali predstavnici  Županijskog suda i tužiteljstva, MUP-a HBŽ, Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Centra za socijalnu skrb, Gradske uprave Grada Livna te misije OSCE-a u BiH.

Ovaj multidisciplinarni tim je pokrenuo koordinaciju aktivnosti svih sektora koji rade na prevenciji, zaštiti i suzbijanju nasilja u obitelji s ciljem pomoći, osnaživanja, ohrabrivanja, zaštite i rada s potencijalnim žrtvama nasilja u obitelji.

Pored razmjene iskustava sudionika u dosadašnjoj praksi rada i djelovanja, razmatrane su i mogućnosti uvođenja promjena u svrhu poboljšanja rada ovog Tima.

Rasprava je u nastavku sastanka bila usmjerena na preciziranje i izradu Plana rada za naredni period.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok