• Short title article: 24 točke

U ponedjeljak 17. srpnja 2023. godine s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu, između ostaloga, je izvješće o poslovanju gospodarskog društva Eco Esco Energija d.o.o. i analiza trenutnog stanja sa Gradskom toplanom u Livnu, prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Livna te prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Livna.

1.      Izvješće o poslovanju gospodarskog društva ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. i analiza trenutnog stanja sa Gradskom toplanom u Livnu

2.      Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Livna 

3.      Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Livna

4.      Prijedlog Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

5.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“ Livno

6.      Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Borove glave, k.o. Potočani, broj: 01-02-1713/23 od 22.5.2023. godine

7.      Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne nagodbe na području Borove glave, k.o. Potočani

8.      Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu zvanom „Matin pod“, k.o. Livno

9.      Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području k.o. Priluka

10.  Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Čelebić k.o. Čelebić

11.  Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Livno k.o. Žabljak

12.  Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Odžak k.o. Odžak

13.  Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za izradu i upućivanje prijedloga Vladi Hercegbosanske županije za izdvajanje šumskog zemljišta u predmetu kupoprodaje zemljišta

14.  Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra na zemljištu na području naseljenog mjesta Livno, k.o. SP Livno

15.   Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra na zemljištu na području naselja Gluvuše, k.o. smričani

16.  Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra na zemljištu na području naseljenog mjesta Smričani, k.o. Smričani

17.  Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra na zemljištu na području naseljenog mjesta Lusnić, k.o. SP Ljubunčić

18.  Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Livno za 2022. godinu

19.  Izvješće o radu Crvenog križa Livno za 2022. godinu

20.  Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pčelice“ Livno za 2022. godinu

21.  Izvješće o radu JP Veterinarska stanica za 2022. godinu

22.  Izvješće o radu JP „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2022. godinu

23.  Informacija o stanju u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite iz nadležnosti Grada Livna za 2022. godinu

24.  Aktualni sat

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok