• Short title article: OV Tomislavgrad

Dvadeseta redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad bit će održana 31. srpnja 2023. godine (ponedjeljak) u općinskoj vijećnici u zgradi Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom u 9:00 sati.

Na dnevnom redu naći će se 28 točaka:

Usvajanje Zapisnika s devetnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća održane 22. lipnja 2023. godine,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu  uz Izvješće o izvršenju Proračuna Općine za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine,

Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,

Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Općine Tomislavgrad i Petra (Ante) Pleića iz Podgaja,

Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (4 prijedloga),

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevnom zemljištu,

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva,

Prijedlog Odluke o profesionalnom usavršavanju vijećnika Općinskog vijeća Tomislavgrad,

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređenja šireg područja,

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke,

Prijedlog Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke,

Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o preuzimanju gradskog građevnog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju ulica A. Šimića i Uske ulice,

Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane,

Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JKP d.o.o. Tomislavgrad za 2022. godinu i Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku  Skupštine poduzeća o raspodjeli ostvarene neto dobiti JKP d.o.o. Tomislavgrad za 2022. godinu,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Kovači,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju  “Nova nada” Kovači,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora  Osnovne glazbene škole Tomislavgrad,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora  Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje,

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na novi Cjenik radova i usluga JKP d.o.o. Tomislavgrad na izgradnji opskrbnih cjevovoda na području općine Tomislavgrad i

Aktualni sat.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok