• Short title article: Diskutabilno

Grahovsko Općinsko vijeće organizira dan općine Grahovo, u kojoj živi nacionalno miješano stanovništvo, ali prema ovom protokolu ispada da u grahovskoj općini obitava samo srpski narod, negirajući postojanje drugih i drugačijih, što vrijeđa vjerske, nacionalne i ljudske osjećaje hrvatskog naroda.

Sam dan grada na Preobraženje Gospodnje je diskutabilan, većinski narod nije mudro postupio u odabiru koji događaj, svetac ...bi bio najpodesniji da se zadovolje i drugi narodi s područja općine. Da se je promišljalo uzeo bi se dan sv. Ilije 2. 08., koji se posebno slavi kod pravoslavnih oko Grahova, a tog datuma je i katolički svetac Gospa od Anđela. 

Liturgija je određena opet jednonacionalno, kao i polaganje vijenca,  Po nama na dan općine vijenci se trebaju polagati i odati počast žrtvama obaju naroda. Zašto? Zato sto se obilježava dan općine Grahova, a organizira ga Općinsko vijeće i općina Grahovo. Proslavu Dana Grada ne organizira neka nevladina udruga, stranka ili vjerska zajednica, već  općinska vlast i tog dana se mora paziti da se zastupe svi interesi naroda i nacionalnih manjina koji žive na području općine.

Opasno je nastupati jednonacionalno, tu se trebaju gledati osjećaji drugih, jer na primjeru stradanja 1941. i ovog posljednjeg rata morali smo naučiti, sto znaci biti jednostran i ne poštivati  druge.

Nama Hrvatima nije jasan doprinos Goluba Babica, jednog od voda ustanka 1875.-1878. godine općini Bosansko Grahovo, taj ustanak nije donio ništa dobro ovom kraju, ni Srbima, a još manje Hrvatima, koji su tada protjerani sa svojih ognjišta, a mogli su se vratiti tek 1878., po okupaciji BiH od strane  Austro -ugarske monarhije.

Napominjemo da se kao nositelj pojavljuje općinsko vijeće Grahova koje je višenacionalno i kao takvo bi trebalo voditi brigu da svojim postupanjem ne izazove međunacionalno trvenje i moguće ekscese.

Ukoliko ustrajete na ovakvom Protokolu predstavnici hrvatskog naroda neće se odazvati i ne mogu biti nazočni na proslavi dana općine na kojoj se gazi njihovo dostojanstvo i nacionalni ponos.

Udruga don Juraj Gospodnetić

Udruga Dinara-Ponore

Mjesna Zajednica  Uništa

Hrvatski vijećnici općinskog vijeća Bosansko Grahovo

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok