• Short title article: Referent

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

Javni oglas

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10.

Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova u Policijskoj upravi Livno - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova :

vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, obavlja registraciju motornih vozila i izdaje prometne dozvole, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, zaprima zahtjeve, daje informacije strankama u vezi potrebne dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i to:

- završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,

- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,

- položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Osnovna neto plaća: 945,00 KM

Cijeli oglas možete pročitati ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok