• Short title article: 27.sjednica

U ponedjeljak, 4. prosinca 2023. bit će održana 27. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga, izmjene i dopune Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, nacrt Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja dijela zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana Veterinarska A te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno.

Kompletan dnevni red je u nastavku.

Sjednica počinje u 9 sati.

1.      Izmjene i dopune Proračuna Grada Livna za 2023. godinu

2.      Nacrt Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu

3.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja dijela zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

4.      Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana Veterinarska A

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno

6.      Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o procijeni ugroženosti od požara na području Grada Livna

7.      Suglasnost na Nacrt Statuta Dječjeg vrtića „Pčelice“ Livno i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelice“ Livno 

8.      Odluka o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Prolog, k.o. Prolog,

9.      Zaključak (zahtjev ministarstvu PVŠ-vladi HBŽ za izradu i upućivanje prijedloga vladi HBŽ za izdvajanje šumskog zemljišta u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu u svrhu legalizacije objekta, po zahtjevu Drago Lijović iz Žirovića-Ploča, Livno) 

10.  Zaključak (zahtjev ministarstvu PVŠ-vladi HBŽ za izradu i upućivanje prijedloga vladi HBŽ za izdvajanje šumskog zemljišta u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu u svrhu legalizacije objekta, po zahtjevu Anto Brko iz Odžaka, Livno)  

11.  Zaključak (zahtjev ministarstvu PVŠ-vladi HBŽ za izradu i upućivanje prijedloga vladi HBŽ za izdvajanje šumskog zemljišta u predmetu kupoprodaje zemljišta po zahtjevu Antonio Dujić iz Livna)

12.  Zaključak (zahtjev ministarstvu PVŠ-vladi HBŽ za izradu i upućivanje prijedloga vladi HBŽ za izdvajanje šumskog zemljišta u predmetu kupoprodaje zemljišta po zahtjevu Hamid Musić iz Livna)  

13.  Zaključak (zahtjev ministarstvu PVŠ-vladi HBŽ za izradu i upućivanje prijedloga vladi HBŽ za izdvajanje šumskog zemljišta u predmetu kupoprodaje zemljišta radi proširenja parcele, po zahtjevu Zijad Milak iz Livna)

14.  Informacija o stanju u poljoprivredi u 2022. godinu na području Grada Livna

15.  Aktualni sat  

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok