• Short title article: Vlada HBŽ

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava za „Potpore zdravstvenim institucijama“ koji je utvrđen Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu.

Raspodjela sredstava vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabavke opreme od kojih 50% sredstva pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a 50% sredstva sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Na prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije usvojila je prijedlog Odluke i dala suglasnost na Program utroška sredstava: Potpore udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u iznosu od 150.000,00 KM kako slijedi:

Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu HBŽ – 31.000,00 KM

Zajednica Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HBŽ – 31.000,00 KM

Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HBŽ – 14.000,00 KM

Udruga HOS-a – 10.000,00 KM

Udruga branitelja Domovinskog rata HVO-a HBŽ – 15.000,00 KM

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Livno – 11.000,00 KM

Udruga Gardijske brigade „Ante Bruno Bušić „ – 10.000,00 KM

Udruga nositelja ratnih odličja– 9.000,00 KM

Udruga Vojne policije – 9.000,00 KM

Udruga „ Andrija Bartulić“ Kongora – 4.500,00 KM

Udruga „ Sektor Rujani“ – 5.500,00 KM

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava  Dječjim vrtićima  u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM:

Dječji vrtić Tomislavgrad ……………………………. 5.000,00 KM

Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres ………………………5.000,00 KM

Dječji vrtić „Leptirići“ Glamoč ……………………….5.000,00 KM

Dječji vrtić „Majka hrabrost“ Drvar…………………5.000,00 KM

Dječji vrtić „Mali princ“ Livno ………………………..5.000,00 KM

Dječji vrtić „Pčelice“ Livno ……………………………..5.000,00 KM

Dječji vrtić „Sestra Nada“ Livno ………………………5.000,00 KM

Dječji vrtić „Sunčani most II.“ Livno ………………..5.000,00 KM

Dječji vrtić „ Bambi“ Livno ………………………………5.000,00 KM

Dječji vrtić „ Majka Margarita“ Bukovica…………..5.000,00 KM

Produženi boravak „Peppa Pig“ Tomislavgrad……5.000,00 KM

Na sjednici Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava za potpore vjerskim zajednicama na prostoru Hercegbosanske županije u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada je na kraju donijela i Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o razvoju Hercegbosanske županije  za 2022.godinu. Ukupna vrijednost provedenih projekata iz Strategije razvoja Hercegbosanske županije iskazanih kroz četiri Strateška cilja za 2022. godinu iznosi 10.916.532 KM (89% od planiranog). Od ukupno realiziranih sredstava, prema izvorima financiranja vlastita sredstva iznose 9.690.610 KM (88,8% realiziranih sredstava), drugi proračunski izvori /EU i drugi fondovi 1.225.923 KM što čini oko 11,2%. U analizi izvršenja Akcijskog plana razvoja Županije za period 2021. – 2024. za 2022. godinu najveći broj projekata proveden je u Strateškim ciljevima; 3 – Moderna infrastruktura i očuvan okoliš u iznosu 4.924.652 KM i cilju 2 – Unapređenje društvene infrastrukture sa izvršenjem od 2.147.356 KM, po 14 projekata, od čega su 10 u razvoju suvremene infrastrukture te 9 u sektorima unapređenja obrazovanja, kulture i sporta, 5 unutar sustava unapređenja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi , i 4 u očuvanju i održivom korištenju prirodnih resursa. U Strateškom cilju 1 – Ubrzan ekonomski razvoj realizirano je 2.978.086 KM na 10 projekata, od čega 4 iz poljoprivrede, 3 iz razvoja poduzetničke infrastrukture i obrtništva 2 iz oblasti turizma dok je u izvozu, transferu i razvoju tehnologija proveden svega jedan projekt te u Strateškom cilju 4 – Integralni održivi razvoj 866.439 KM s ukupno 13 projekata, od čega su 9 u sektorima učinkovitog upravljanja održivim razvojem i 4 u upravljanju rizicima.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok