• Short title article: Ministrica turizma

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder službeno je jučer posjetila Livno, gdje je razgovarala s gradonačelnikom Darkom Čondrićem i njegovim suradnicima.

U fokusu razgovora bila je zaštita Livanjskog polja i staništa divljih konja na lokalitetu Kruzi, na obroncima planine Cincar, te razvoj turizma i podrška ovoj značajnoj gospodarskoj grani, ali i vrlo važno pitanje regionalne deponije Korićina, priopćeno je iz Vlade FBiH.

S obzirom da, prema informacijama sa kojima raspolažu lokalni aktivisti, u tom kraju ima oko 130 divljih deponija, a istovremeno sanitarna deponija, građena po svim standardima i za koju su kreditno zaduženi Livno, Glamoč i Grahovo, ali i FBiH, stoji pod ključem, tijekom ožujka održat će se sastanak na razini Hercegbosanske županije i lokalnih zajednica, kako bi se postigao konkretan dogovor i rješenje o stavljanju u funkciju deponije Korićina.

- Ovo je kraj koji živi od poljoprivrede i turizma, s kulturnim, povijesnim i prirodnim ljepotama koje moraju biti u koheziji sa zdravim okolišem, tako da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma pružiti svu tehničku, ali i financijsku podršku u sklopu svojih nadležnosti i mogućnosti, da Livno i čitava županija bude turistički biser naše države. Zaista je impresivno vidjeti divlje konje na padinama Cincara, pa vidjeti i da mladi poduzetnici, poput Marina Mamuze, znaju kako ovaj jedinstveni bogomdani fenomen staviti u funkciju turizma i gospodarstva. Podsjećam da je naše Ministarstvo podržalo je inicijativu zastupnice Sanele Klarić da se riješi pitanje zaštite i promocije divljih konja na teritoriju FBiH kroz mjere poticaja, zaštite u prometu i posebne mjere turističkih ponuda koje bi uključivale divlje konje, te smo današnju posjetu lokalitetu Kruzi iskoristili da vidimo kako tu inicijativu realizirati i što bolje unaprijediti - kazala je ministrica Pozder.

Osim posjeta lokalitetu Kruzi, na temu zaštite, promocije i unapređenja fenomena divljih konja, ministrica Pozder je na tu temu održala sastanak s gradonačelnikom Čondrićem, županijskim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Božom Perićem, ministrom znanosti, prosvjete, kulture i sporta Antom Tadićem, te poduzetnikom Marinom Mamuzom, a prisutna je bila i inicijatorica ideje o zaštiti i promociji divljih konja na prostoru Federacije, zastupnica Sanela Klarić.

Gradonačelnik Čondrić je istaknuo važnost dobre i konkretne komunikacije između federalnih, županijskih i općinskih vlasti, kako bi se kapaciteti i mogućnosti unapređenja zakona, javnih poziva, fondova, mogla usmjeravati na pravovremen i funkcionalan način. Na sastanku je bilo govora i o zaštiti Livanjskog polja, te o brojnim projektima koji mogu pomoći HBŽ i Livnu da sa svojim prirodnim, kulturnim i povijesni datostima bude mjesto održivog turističkog razvoja.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok