• Short title article: Livno

U prostorijama tehnološkog parka Linnovate u Livnu od 20. do 22. ožujka 2024. godine u organizaciji Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine i Vlade Hercegbosanske županije, održane su obuke u oblasti europskih integracija.

Prva dva dana, 20. i 21. ožujka 2024. godine, održane su obuke s temom „ Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva “ dok je 22. ožujka održana obuka na temu „ Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija “.

Cilj navedenih obuka je upoznavanje polaznika sa sekundarnim izvorima prava EU, tehnikama i načinima usklađivanja domaćih pravnih propisa s pravnim aktima EU, upoznavanje s ulogom i značajem komunikacija u procesu europskih integracija, poboljšanja kvalitete izvještavanja,  te stjecanja i osiguravanja dodatnih vještina za komuniciranje kako u pisanoj tako i u usmenoj formi.

Svrha održanih obuka bila je i podizanje motivacije te poboljšanje kvalitete kako institucionalnih tako i osobnih kapaciteta za sudjelovanje u postupku usklađivanja i izvještavanja u okviru procesa europskih integracija.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok