• Short title article: Sjednica Vlade HBŽ

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku  o dodjeli sredstava s pozicije „Transfer za Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2024. godinu u  Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Na prijedlog ministra unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Maria Lovrića donesena je Uredba o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije kao i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku korištenja odobrenih financijskih sredstava iz specijalne kase Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju Tomislavgrad za 2024. godinu. u ukupnom iznosu od 234.000,00 KM. Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM za Franjevački muzej i galeriju Gorica iz Livna u svrhu otkupa slike Gabriela Jurkića ”U planinama” od privatnog vlasnika.

Na prijedlog ministra Bože Perića donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava kapitalnih transfera ”Kapitalne potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu. Također, donesena je i  Odluka kojom se daje suglasnost Zavodu za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije za realizaciju sredstava pod ekonomskim kodom 613 423 — na poziciji „Izdatci za laboratorijski materijal” u svrhu provedbe Otvorenog postupka javne nabave roba „Laboratorijski reagensi, mikrobiološke kulture i certificirani laboratorijski materijal”, procijenjene vrijednosti cca 75.700,00 KM, te realizaciju sredstava pod ekonomskim kodom 613 700 na poziciji „Tekuće održavanje” u svrhu provedbe Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda javne nabave usluga „Servisiranje, popravak i održavanje laboratorijskih uređaja/opreme procijenjene vrijednosti cca 13.500,00 KM.

Jednoglasno je donesena Odluka kojom se usvaja Izvješće o izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine i upućeno je u daljnju  Skupštinsku proceduru.

Donesena je Odluka kojom se ovlašćuje  Ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije Dijana Novković Pećanac da u vrijeme trajanja mandata ministrice, može za Vladu Hercegbosanske županije potpisati Sporazum o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika doktora medicine-stomatologije, medicinskih tehničara i pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije(„Narodne novine HBŽ“ broj: 3/23).

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Ekološkoj udruzi sportskih ribolovaca Buško jezero, Podhum bb, Livno, kao financijska pomoć za organizaciju 3. međunarodnog ribolovnog Spin kupa Buško jezero. Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.500,00 KM za Kinološku udrugu „Amigos“ kao financijska potpora promoviranju autohtone pasmine Bosansko-Hercegovačkog- Hrvatskog pastirskog psa – Tornjaka na Svjetskoj izložbi pasa koja će se održati u Zagrebu.

Na  prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 650.000,00 KM. Također, donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka Javne nabave roba – računalne opreme i potrepština za centre izvrsnosti čija je ukupna procijenjena vrijednosti 18.260,00 KM bez PDV-a.

Usvojena je  Odluka o davanju suglasnosti proračunskom korisniku Gimnaziji Livno za realizaciju izrade glavnog izvedbenog projekta polivalentne športske dvorane Studije izvodljivosti projektne dokumentacije iznosu od najviše 49.900,00 KM bez PDV-a. Također, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za Sportsko-ekološku udrugu TRAIL kao financijska potpora organiziranju utrke WILD RACE LIVNO.

Vlada je donijela i Odluku kojom se daje ovlast predsjedniku Vlade Ivanu Vukadinu za potpisivanje Ugovora o suradnji sa zakladom „Linnovate“ kao i Odluku kojom se daje suglasnost predsjedniku Vlade Ivanu Vukadinu za potpisivanje Sporazuma o suradnji između Vlade Hercegbosanske županije i Udruge Turistički klaster Hercegovina, te uspostavljanju suradnje s ciljem održivog turističkog razvoja regije.

Tijekom sjednice Vlada je dala suglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za realizaciju sredstava na poziciji 820000 – Kapitalni izdaci, pod ekonomskim kodom 821624 – „Investicijsko održavanje zgrada“, planiranih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu u iznosu od 400.000,00 KM, kao i suglasnost za provedbu postupka javne nabave u iznosu od 400.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka  o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.000,00 KM za Organizacijski odbor ”Ius versus iustitiam” iz Mostara kao financijska potpora pri organizaciji Državnog natjecanja u simulaciji suđenja.

Na koncu donesena je i  Odluka o odobravanju financijskih sredstava  u iznosu od 10.000,00 KM za Taekwondo klub ”Buško blato” iz Kazaginca, kao financijska potpora pri organizaciji Državnog prvenstva BiH u taekwondo-u za kadete i juniore.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok