• Short title article: Izašle fotografije

U prostorijama policije u Kotoru 30. srpnja 2020. godine dva inspektora policije su organizirali seksualne orgije s dvije ženske osobe, a o vreloj akciji su, preko kriptiranog telefona, obavještavali policajca Ljubu Milovića, koji se tereti da je na vrhu „kavačkog” klana, piše "Borba.me".

"Borba" je došla u posjed fotografija, koje su dio spisa koji je Europol dostavio nadležnim organima o presretnutim porukama.

Jedna od dvije ženske osobe s ovih fotografija je bila u centru afere godinu ranije kada je osuđenik Đ.P. koji kaznu izdržava u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, objavio fotografiju na kojoj je, u bolničkoj sobi, s jednom obnaženom i drugom djelimično obnaženom ženskom osobom, koja je obučena u uniformu zdravstvenog radnika.

Na spomenutim fotografijama jasno se vide nedolične radnje, u policijskoj stanici, a sve to prate i poruke koje jedan od inspektora šalje Ljubi Miloviću.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok