• Short title article: Licitacija

Grad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji stana putem javnog nadmetanja-licitacije.

Grad Livno prodaje stan broj 626, K.S. 50/1, jednosoban, prizemlje, površine 34 m2 u Livnu, Šibenska 50 (ranije Domobranska bb.)

Početna cijena stana iznosi 13.091,00 KM.

Prodaja stana obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50) dana 17.4.2024.godineu 13 sati.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok