Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH dala je negativno mišljenje na predložene izmjene Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u.

"Nezavisne novine" u posjedu su dokumenta gdje je vidljivo da UNO BiH smatra da usvajanje tih zakona nije prihvatljivo sa stanovišta osiguranja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti BiH.

Kada je riječ o izmjena Zakona o akcizama kojim se predviđa suspenzija akcize na naftu i naftne derivate, a o kojem će sutra raspravljati delegati Doma naroda Parlamenta BiH, u UNO BiH navodi da se može očekivati smanjenje prihoda od približno 265 milijuna KM.

"Ukoliko suspenzija naplate akciza bude imala za rezultat i smanjenje maloprodajnih cijena naftnih derivata, a što je cilj koji se želi postići, tada će doći i do smanjenja prihoda od PDV-a. Prihod od PDV-a bi se smanjio za približno 45 milijuna KM", navode u UNO BiH.

Također, navode i da suspenzija akcize bez primjene drugih instrumenata (bez prethodnog ograničenja marže) nije garancija značajnog smanjenja kao ni stabilizacije cijena goriva na tržištu.

"Usvajanje Prijedloga zakona i izmjena Zakona o akcizama u BiH u navedenom obliku, izazvaće poteškoće u njegovom provođenju, i smatramo da se ne može dati pozitivno mišljenje u pogledu njegovog usvajanja", naveli su u UNO BiH.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o PDV-u kojim se predviđa diferencirana stopa PDV-a od 5,17 i 22 posto, a o kojem će također raspravljati delegati Doma naroda Parlamenta BiH, UNO BiH u svom mišljenju navodi da predložene izmjene nisu u skladu sa Direktivom EU.

"Treba imati u vidu i činjenicu da, prema nekim istraživanjima uvođenje niže poreske stope ne znači ujedno smanjenje socijalnih razlika jer takve snižene stope mogu donijeti dvostruku veću korist bogatima nego siromašnima, pa se na ovaj način subvencioniraju bogati, jer i oni isto kao i siromašni kupuju ove proizvode", naveli su u UNO BiH.

Inače, predloženim izmjenama Zakona o PDV-u predlaže se niža stopa od pet odsto na osnovne životne namirnice, lijekove...

"Uvođenje diferenciranih stopa PDV-a neće značajno pomoći potrošačima sa nižim dohotkom, a s druge strane gubitak prihoda po proračune svih nivoa je neminovan, jer je jasno da će uvođenjem niže stope PDV-a država izgubiti značajan dio prihoda", naveli su između ostalog u UNO BiH.

U UNO BiH su također naveli da je potrebno značajno vrijeme da bi se donijeli podzakonski akti kojim bi se jasno definirali proizvodi koji će biti oporezirani različitim stopama, a zatim i novi obrazac PDV prijave.

"U slučaju konačnog usvajanja predloženih dopuna sasvim izvjesno će doći do značajanog rasta troškova neophodnih za funkcioniranje porezne administracije, a također i troškova sa kojima će se susresti obveznici PDV-a", istaknuli su u UNO BiH.

Kada je riječ o gubitku prihoda po osnovu PDV-a u slučaju smanjenja stope na 5 posto, u analizi UNO BiH se navodi se da bi pad prihoda samo po osnovu mlijeka i mliječnih proizvoda, šećera, brašna, lijekova, soli, ulja i jestivih ulja i prozvoda za ishranu dojenčadi bio oko 136 milijuna KM.

"Usvajanje Zakona u navedenom obliku izazvaće poteškoće u njegovom provođenju, značajno ugroziti poslovne procese u UNO BiH i narušiti neutralnost PDV-a", navode u UNO BiH dodajući da uvođenje snižene i više stope PDV-a nije primjereno trenutku u kojem se nalazimo i usvajanje bi moglo prouzročiti nesagledive posljedice za sve nivoe vlasti u BiH.

U UNO BiH, također, navode da kod procedura i usvajanja Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, zanemaren je Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja koji kaže da je Upravni odbor UNO BiH nadležan za pokretanje i pripremu zakonskih propisa u vezi sa neizravnim oporezivanjem.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u