• Short title article: Jedan iz HBŽ

Od 17 zastupnika iz odlazećeg saziva Zastupničkog doma Parlamenta FBiH njih 16 ostvarilo je pravo na tzv. bijeli kruh. Za isplatu neto plaća parlamentarcima samo ovog doma, po napuštanju zastupničkih klupa, FBiH će izdvojiti oko pola milijuna maraka.

Najniži koeficijent

Tako će u periodu od godinu po prestanku mandata pravo na plaću koju su imali u zastupničkim klupama uživati Zeid Mujić (2.826 KM), Elma Đogić (2.718 KM), Šemsudin Kavazović (2.951 KM), Marijan Klaić (3.242 KM), Matea Cakalin (2.641 KM), Sanela Prašović-Gadžo (3.113), Samila Zejćirović (2.741 KM), Boro Krišto (3.091 KM), Asim Kamber (3.167 KM), Hasan Muratović (3.091 KM), Amer Obradović (2.903 KM), Adis Arapović (3.053 KM), Husein Topčagić (3.053 KM), Nihad Čolpa (2.691 KM) i Eldin Vrače (2.848 KM). Piše Avaz.

S obzirom na to da je 18. siječnja navršio 65 godina i ispunio zakonske uvjete za penziju, Ismet Osmanović (3.235 KM) je pravo na “bijeli kruh” ostvarivao do tog datuma.

Prema riječima Rasima Smajlovića, predsjednika Administrativne komisije Zastupničkog doma PFBiH, privremena administrativna komisija odbila je zahtjev zastupnika Zijata Mušića jer nije ispunio uvjete, s obzirom na to da je ostvario pravo na mirovinu. Nakon što je izjavio žalbu na rješenje ona je u postupku rješavanja. 

- Razlika u iznosima plaća pojavljuje se zbog visine koeficijenta koji se prilikom obračuna plaće primjenjuje na pojedinog zastupnika i dužine radnog staža. Najniži koeficijent za zastupnike je 7,80, za zamjenike predsjednika radnih tijela koeficijent je 8, za predsjednike radnih tijela je 8,10, a za predsjednike klubova je 8,20 - pojasnio je Smajlović.

Bura reakcija

Pravo na plaću nakon prestanka mandata već godinama izaziva buru reakcija u državi u kojoj većina građana jedva sastavlja kraj s krajem, pa se logičnim nameće pitanje zašto se država brine o zastupnicima nakon što ostanu bez posla, a barem približno ne o stotinama tisuća nezaposlenih.

- Ovo pravo je regulirano članom 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BiH. U proceduri su inicijative da se ukine ovo pravo - kazao je za Avaz tajnik Zastupničkog doma PFBiH Ivan Miličević.

Ima ih i Domu naroda

Na konstituirajućoj sjednici Administrativne komisije Doma naroda PFBiH pravo na plaću po isteku mandata priznato je za šest od ukupno 13 delegata koji su podnijeli takav zahtjev. Radi se o Nikici Bosniću, Mireli Trepanić-Grbešić, Damiru Jurišiću, Jasminu Duvnjaku, Senadu Ahmetoviću i Zvonku Mariću. Preostalih sedam delegata treba dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi Komisija mogla donijeti odluku. Plaće delegata u Domu naroda iznose oko 3.000 KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok