Obavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada da Grad Livno, preko izabranog izvođača radova, započinje fizičko označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima na trgovima i ulicama u naseljenom mjestu Livnu kako slijedi:

- dana 04. kolovoza 2020. god. u ulicama: Zavra, Vrljika, Rajčevac, Muharema Borića, 28. rujna

- dana 05. kolovoza 2020. god. u ulicama: Svetog Ive, Dr. fra. Bone Mate Vrdoljaka, Prikorika

- dana 06. kolovoza 2020. god. u ulicama: Firdusova, Domobranska, Zastinjska

- dana 07. kolovoza 2020. god. u ulicama: Šibenska, Vukovarska, Dobriše Cesarića, Kneza Višeslava

- dana 11. kolovoza 2020.god. u ulicama: Kneza Branimira, Kralja Zvonimira, Kneza Trpimira

- dana 12. kolovoza 2020.god. u ulicama: Ljudevita Gaja, Bužanska, Cincerska, Ive Šeremeta, Nikole Tesle, Katarine Zrinski

- dana 13. kolovoza 2020.god. u ulicama: Hrvatskog vijeća obrane, Srebrenička, Sirarska

- dana 14. kolovoza 2020.godine u ulicama: Vezela, Savezne Republike Njemačke, Preslička, Zgona

- dana 18. kolovoza 2020.godine u ulicama: Gorička cesta, Ruđera Boškovića, Brinjanska, Nikole Šopa

- dana 19. kolovoza 2020.godine u ulicama: Blajburških žrtava, Mladena Šubića II

- dana 20. kolovoza 2020.godine u ulicama: Kardinala Stepinca, Slavka Gotovca, Orlovačka, Ilirska, Kupreška, Štefe Jurkić

- dana 21. kolovoza 2020.godine u ulicama: Kamešnička, Troglavska, Tušnička, Vjekoslava Klajića

- dana 25. kolovoza 2020.godine u ulicama: Hrvoje Vukšića Hrvatinića, Rudarska, Brigade Petar Krešimir IV, Sučića hrasti

- dana 26. kolovoza 2020.godine u ulicama: Žabljačka, Gornjžabljačka, Klečića, Duvanjka cesta

- dana 27. kolovoza 2020.godine u ulicama: Put stupa, Tribanjska, Ivana Merza, Donjožabljačka

- dana 28. kolovoza 2020. god. u ulicama: Donjožabljačka, Ivana Gundulića, Ivana Meštrovića, Lucinovac.

O označavanju ostalih trgova i ulica vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada bit će pravovremeno obavještavani putem lokalnih radiopostaja i službene web stranice Grada Livna.

Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje u svezi postavljanja navedenih pločica –postavljanje novih pločica, naplata troška pločice i dr.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok