Društvo „Lara Natural“ d.o.o. je od strane Vlade Hercegbosanske županije i Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarctva na nezakonit način onemogućeno da konzumira koncesijska prava koja proizlaze iz Ugovora o koncesiji koji je društvo zaključilo upravo da vladom HBŽ. Koji i kakvi razlozi te čiji interesi stoje iza ovakvog postupka Vlade HBŽ ostaje, za sada, nepoznato.

Ovim putem ponovo obavještavamo javnost da je Vlada HBŽ donijela zaključak broj 01-02-165-1/21 od 23. lipnja 2021. Godine, koji je društvu Lara natural d.o.o. dostavljen putem Ministarstva gospodarstva dopisom broj 05-01-18-151/06 od 05.07.2021. godine.Njime se društvu « do daljnjeg» nalaže obustava svih istražnih radova». Protiv ovog zaključka društvo je pokrenulo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Livnu 28.07.2021.godine u kojem još uvijek nije donijeta presuda.

Podsjećamo da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obustavila izvođenje radova na istražnom polju zbog toga što Lara natural d.o.o. nije posjedovala «prethodnu vodnu suglasnost» za izvođenje radova na «pristupnom putu», da je Uprava za inspekcijeske poslove postupala po zahtjevu i prijavama podnijetim od strane Ministarstva, te da je to isto Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva žalbu društva Lara natural d.o.o. odbilo kao, navodno, neosnovanu, kao i da je Kantonalni sud u Livnu utvrdio da Lara Natural niti izvodi radove za izgradnju pristupnog puta, niti joj po Zakona o geološkim istraživanjima prethodna vodna saglasnost uopće treba.

Istovremeno dolazimo da izvjesnih i nepobitnim dokazima potkrijepljenih saznanja da Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarctva u odnosu na druge stranke postupa na potpuno drugačiji način, te da strogo namjenskim sredstvima iz  proračuna čak i sufinancira gradnju projekta iz oblasti vodoprivrede za koje korisnici sredstava nemaju nikakvu dozvolu, ni lokacijsku, ni građevinsku, ni upotrebnu, niti prethonu pa ni naknadnu «vodnu saglasnost».

Takav je slučaj sa sufinanciranjem izgradnje «Pumpna stanica Pašinac sa vodovodima «Demirovac» i «Turani» i to na osnovu, ugovora o sufinaciranju koji je tadašnji Ministar poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić zaključio sa Udrugom građana Turani, a koji po svoj prilici ima kriminalnu konotaciju. Ovo sa razloga što je Ministarstvo na osnovu ugovora i Aneksa tog ugovora preuzelo obavezu da strogo namjenska sredstva iz proračuna sa pozicije «kapitalnih transfera «Potpora općinama – vodoprivreda» u iznosu od 40.000,00 KM uplati na račun Udruge građana Turani.

Ponavljamo da raspolažemo sa Uvjerenjima izdatih od strane nadležnih službi Grada Livna da Udruga Turani za izgradnju ovih objekata nema bilo kakvu suglasnost niti dozvolu za izvođenje radova na «kaptaži izvorišta Pašinac i izgradnuu trase vodovoda do sela. Zbog toga se pitamo kako je moguće da se Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarctva prema društvu Lara natural ophodi tako da zahtjeva obustavu radova zbog nedostatka dokumenata koji uopće nisu potrebiti za istražne radnje, a da istovremeno iznalazi nezakonite načine da sa proračunskim sredstvima koja pripadaju isključivo općinama, preuzima ulogu sufinancijera izgradnje «Pumpne stanica Pašinac», a koja se nalazi unutar koncesijskog polja društva Lara Natural, za koju ne postoji niti jedana jedini dokument o dozvoli gradnje.

Ne treba posebno napominjati da društvo Lara Natural, iako ima važeći ugovor o koncesiji sa istom tom Vladom, o svemu ovome nije na bilo koji način obavješteno. Upravo iz tih razloga sada postaje jasnija pozicija bivšeg ministra Ivice Brešić koji je
svoj položaj uglavnom koristio na način da svim sredstvima spriječi investiciju koju planira društvo Lara Natural, jer se sada utvrđuje da je nezakonito, iz samo njemu poznatih razloga, koristeći položaj Ministra, sufinancirao izgradnju pumpne stanice nakon što je sve to prethodno pripremio donošenjem nezakonitog plana utroška sredstava prikupljenih od vodnih naknada, tako što je tim programom omogućio udrugama građana da na nezakonit način iz proračuna «uzimaju» sredstva koja su proračunom namjenjena isključivo općinama.

Opravdano se sumnja na se radi o kriminalnim radnjama upravo zbog činjenice da Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva prethodno priprema program utroška sredstava a potom i sufinancira gradnju objekta «Pumpna stanica Pašinac, koja nema čak ni lokacijsku dozvolu za gradnju a kamoli šta drugo.

Imajući prednje u vidu društvo Lara natural opravdano sumnja da Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarctva u periodu kada je ministar bio Ivica Brešić, a sada Vlada HBŽ, ometa provođenje njegovih poslovnih planova upravo zbog činjenice da su vlasnici ovog društva njemački državljani te da se ovim bezočnim i nezakonitim radnjama upravo želi postići da se njima i drugim potencijalnim investitorima uputi jasna poruka da u Hercegbosanskoj županiji nisu poželjni ni oni niti njihove investicije.

Pri tome Vlada HBŽ potpuno zanemaruje činjenicu da njeni «zaključci» koji su prema vlastitom priznanju donijeti i iz političkih razloga ( jer prema riječeima Premijera na sastanku sa predstavnicima društva Lara natural d.o.o., «ova Vlada mora voditi računa i o glasačima») uzrokuju direktnu štetu društvu Lara natural koja je prinuđena pod veoma nepovoljnim uvjetima otkazivatu ugovore o provođenju istražnih radova koje je zaključila sa specijaliziranim društvima koja imaju odobrenje za provođenje tih radova, sve na osnovu rješenja o provođenju istražnih radova koje je izdalo nadležno Ministarstvo gospodarstva a koja su i pravomoćna i izvršna. Neshvatljivo je da jedna Vlada, koja imalo drži do sebe, donese zaključak sa početka ovog priopćenja, kojim zabranjuje provođenje radova koji su prethodno odobreni u zakonito provedenom postupku pred Ministarstvom gospodarstva, i to nakon što su rješenja kojima se odobrava provđenje tih radova postala pravomoćna i ovršna.

Na žalost, tu štetu koja danas iznosi više od 500.000,00 EURA, će platiti oni koji pune proračun, a kako to nije ni Vlada ni njeni članovi ne čude ovakvi neodgovorni postupci koje smo u ovom tekstu opisali.

Livno, 30.08.2021.g.

Lara Natural d.o.o.,Josip Sužanja

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u

Komentari se objavljuju u realnom vremenu i Livno Online ne može se smatrati odgovornim za izreceno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.Ukoliko ne posjedujete email adresu u polje za email adresu upišite abc@abc.com