U vremenskom periodu od 06. do 13.12.2021 godine na području HB županije dogodilo se 16 prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i 14 prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se osam prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se šest prometnih nezgoda i u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile su se dvije prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je osam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  - 2 KD "Teška krađa" ( PP Tomislavgrad i PP Glamoč ),
  - 2 KD "Oštećenje tuđe stvari" ( PP Tomislavgrad ),
  - 1 KD "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga" ( PP Tomislavgrad ),
  - 1 KD "Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje " ( PP Livno ),
  - 1 KD "Ugrožavanje sigurnosti " ( PP Drvar ),
  - 1 KD "Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda" ( PP Livno ).

Na području HB županije zabilježeno je pet prekršaja po javnom redu i miru:

  - tri prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
  - dva prekršaja po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje )