Federacija BiH planira donijeti poseban plan povratka i oporavka za područje regija Posavina i Srebrenica te područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac, piše Večernji list BiH.

Za tu namjenu planirano je i povećanje proračunskih izdvajanja na godišnjoj razini, što je pretočeno i u prijedlog izmjena i dopuna Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

Proračunska sredstva

Suština je da se predloženim povećanjem proračunskih sredstava, odnosno osiguravanjem sredstava u proračunu Federacije od 1,5 do 2 posto iznosa proračunskih prihoda i primitaka u tekućoj godini u Federaciji, izuzev doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, stvaraju uvjeti ne samo za povratak prognanih osoba već i njihovu reintegraciju u lokalnu zajednicu osiguravanjem sredstava za održivost povratka osiguranjem ekonomske samoodrživosti i poboljšanjem kvalitete življenja samih povratnika.

- Povećanjem proračunskih sredstava otvorile bi se mogućnosti proširenja postojećih programa i projekata s jedne strane te kreiranje novih programa u rubnim dijelovima Federacije BiH usmjerenih na manjinski povratak u regije Posavina i Srebrenica te područja općina Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac - ističu u obrazloženju iz Kluba SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, koji je i inicijator zakonskih izmjena.

Kako se navodi, uzimajući u obzir stvarne potrebe raseljenih osoba i povratnika u prijeratna mjesta prebivališta, kao najranjivije kategorije našeg društva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizira niz programa/projekata pomoći stvarajući tako pretpostavke za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama, a kroz programe/projekte rekonstrukcije uništenih i oštećenih stambenih objekata, projekte održivosti povratka, obnove i izgradnje infrastrukture, obnove objekata vjerskog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. To uključuje i projekte pomoći povratnicima dodjelom poljoprivrednih strojeva, sadnica, plastenika, stoke, izgradnjom stajskih objekata, rekultivacijom poljoprivrednog zemljišta, programima potpore zapošljavanju i samozapošljavanju kroz razvoj malih i srednjih poduzeća i pružanjem potpore projektima unaprjeđenja gospodarskih djelatnosti za otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem grant sredstava, kao i projektima potpore razvoju startupa (početnog biznisa) povratnika.

Povratak nedovoljan

Sve to, kao i projekti obavljanja pripravničkog rada radi osposobljavanja mladih povratnika na tržištu rada, projekte humanitarne pomoći kroz dodjelu paketa hrane i sredstava za higijenu, financijske pomoći za liječenje povratnika, pružanje pomoći udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba i povratnika, programe dodjele stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske i druge oblike pomoći raseljenim osobama i povratnicima, nije polučilo željene rezultate jer je povratak u spomenute lokalne zajednice nedovoljan. Dosadašnja sredstva koja se godišnje osiguravaju u proračunu Federacije BiH Ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice nisu dovoljna za podmirenje potreba raseljenih osoba povratnika. U prilog tomu govori podatak da je po javnim pozivima ovog Ministarstva, samo u 2020. godini, za rekonstrukciju prijeratnih stambenih jedinica u cilju povratka zaprimljeno više od 5000 zahtjeva, a po javnim pozivima za stvaranje uvjeta za održivost povratka zaprimljeno je oko 10.000 zahtjeva.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok