Skupština Hercegbosanske županije (HBŽ) na redovitoj je sjednici usvojila Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Hercegbosanske županije.

Po riječima ministra unutarnjih poslova HBŽ-a Marija Lovrića, razlozi za donošenje ovakvog zakona temelje se na potrebi definiranja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih u tijelima unutarnjih poslova u Federaciji BiH i županijama na jedinstven i jednak način.

- Razlog za ovakav pristup je, prije svega, stvaranje jedinstvenog propisa u Federaciji BiH kako bi se smanjila iznimno velika razlika između plaća i naknada u tijelima unutarnjih poslova na svim razinama i u svim županijama - kazao je Lovrić.

Po njegovim riječima, visinu osnovica za obračun plaće policijskih službenika utvrđuje Vlada u dogovoru sa sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije za svaku proračunsku godinu i primjenjuje se od 1. 1. za svaku narednu godinu ili odlukom o privremenom financiranju.

Propisan je način utvrđivanja osnovice gdje je utvrđeno deset platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike i utvrđene su vrste dodatak na plaću koji su sastavni dio plaće.

- Utvrđen je i poseban dodatak na plaću u iznosu od 30 posto od osnovne plaće policijskog službenika zbog odgovornosti, rizika i posebnih uvjeta rada - kazao je ministar Lovrić.

Zastupnici su također usvojili Zakon o plaćama i naknadama korisnika Proračuna HBŽ, kojim su uvećane plaće, topli obrok i troškovi prijevoza za korisnika Proračuna Hercegbosanske županije te su ujednačeni koeficijenti uposlenika u školstvu.

- Ovim zakonom predviđeno je da se pri određivanju iznosa plaća i naknada za korisnike proračuna HBŽ-a primjenjuju načela: ista plaća za isto radno mjesto, transparentnost i fiskalna odgovornost - kazao je županijski ministar financija Draško Dalić.

Osnovica za obračun plaće i naknada korisnika proračuna utvrdit će se Zakonom o izvršavanju proračuna za svaku proračunsku godinu.

- Utvrđivanje osnovice vrši se u pregovorima s reprezentativnim sindikatom, a ukoliko se ne postigne dogovor Vlada, odnosno rukovoditelj jedinice lokalne samouprave utvrdit će osnovicu i bod pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće - dodao je Dalić.

Ministar je pojasnio kako je ovim zakonom predviđeno da se osnovna plaća utvrđuje množenjem osnovice za plaću i boda za obračun plaće s utvrđenim koeficijentom platnog razreda. Tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 posto za svaku započetu godinu radnog staža korisnika proračuna, a najviše do 20 posto te da osnovna plaća ne može biti manja od 70 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem statističkom podatku.

Ovim zakonom, među ostalim, uređuju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija savjetnika, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja, plaće i naknade državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe Hercegbosanske županije te plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok