• Short title article: Livno

Gradonačelnik objavljuje javni poziv za sufinanciranje poljoprivrednih udruga na području Grada Livna u 2023. godini.

Predmetom javnog poziva je prikupljanje prijava radi financiranja/sufinanciranja poljoprivrednih udruga, registriranih udruge na području Grada Livna za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Pravo prijave na Javni poziv imaju poljoprivredne udruge registrirane na području Grada Livna, koje su upisane u registar klijenata.

Sufinancirat će se projekti i troškovi rada poljoprivrednih udruga, financiranje obuka i seminara iz poljoprivrede koje organiziraju udruge. Visina potpore odredit će se ovisno o ukupnom broju primljenih zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, s tim da se  maksimalno jednoj udruzi može isplatiti najviše do 1000,00KM godišnje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dan od dana objave na oglasnoj ploči i objavit će se na web stranici Grada Livna.

Prijave se podnose zaključno sa danom 11.10.2023.godine do 15:00 sati isključivo putem Centra za pružanje usluga građanima Grada Livno (šalter sala).

U privitku je kompletan tekst javnog poziva i obrazac zahtjeva za financiranje/sufinanciranje poljoprivrednih udruga.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok