U petak, 13. svibnja 2022. godine održat će se jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u zgradi Općine s početkom u 9:00 sati.

Na dnevnom redu naći će se sedamnaest točaka:

1. Usvajanje Zapisnika s desete redovite sjednice Općinskog vijeća održane 22.3.2022. godine,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Proračuna Općine Tomislavgrad za 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1.-31.3.2022. godine,
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu,
5. Prijedlog Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe -8 prijedloga,
6. Prijedlog Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije- 2 prijedloga,
7. Prijedlog Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra - 2 prijedloga,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva,
9. Prijedlog Odluke o donošenju plana parcelacije za turističko-poslovnu zonu „ Vrleti“ u K.O. Vran s Izvješćem o provedenoj javnoj raspravi,
10. Nacrt Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad,
11. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad,
12. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za izgradnju vjetroparka na području općine Tomislavgrad,
13. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „ Nova Nada“ Kovači o imenovanju ravnatelja Javne ustanove,
14. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JP Radio Tomislavgrad d.o.o. za 2021. godinu,
15. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2021. godinu,
16. Prijedlog Zaključka o Izvješću Općinskog javnog pravobraniteljstva Tomislavgrad za 2021. godinu i
17. Aktualni sat.