U zgradi Vlade Hercegbosanske županije u petak, 1. srpnja 2022. godine predstavnici direkcija županijskih robnih rezervi i Federalne direkcije robnih rezervi održali su sastanak na kojemu se razgovaralo o potrebi bolje uvezanosti i međusobne koordinacije županijskih i Federalne direkcije robnih rezervi.

Razgovaralo se i o planskim aktivnostima za navedeno razdoblje, zatim o trenutnom stanju robnih rezervi u županijama te aktivnostima na rješavanju problema u radu Direkcija.

Sastanku je nazočio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božo Perić, ovlašteni predstavnici Vlade Hercegbosanske županije, Ureda za reviziju učinka Vlade Federacije BiH, predstavnici Direkcija za robne rezerve Hercegbosanske županije, kantona Sarajevo, ZDK-a, Unsko-sanskog kantona i Srednjobosanskog kantona, te predstavnici poljoprivrednih proizvođača s područja Hercegbosanske županije.

Direkcija robnih rezervi Hercegbosanske županije sa svoje strane poduzima aktivnosti s ciljem rješavanja kako tehničkih problema i izazova, tako i ključnih pitanja statusa i problema financiranja minimuma sredstava za nabavku osnovnih prehrambenih proizvoda, kao i aktivnom sudjelovanju u izradi zakonske regulative.

Na sastanku je zaključeno da se u narednom razdoblju pristupi rješavanju prisutnih problema u radu Direkcije, kako u  Vladi FBiH, Federalnoj direkciji robnih rezervi, tako i  u Vladama županija.

Nakon sastanka nazočni su posjetili farmu Šišović, gdje ih je jedan od vlasnika farme Dane Šišović upoznao s radom i aktivnostima poljoprivrednih proizvođača.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube