Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša,  dr.sc  Hikmet Hodžić,  potpisao ugovore s korisnicima namjenskih  sredstava Naknade za zaštitu okoliša za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od  360.000,00  KM.

Radi se o namjenskim sredstvima koja se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i zatim raspoređuju između Federacije i Županija u odnosu: Federacija BiH 30% – Županija 70%, kao naknada od pravnih i fizičkih osoba zagađivača i korisnika okoliša pri registraciji motornih vozila.

Zakonom o fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH regulirano je da se sredstva prikupljena iz ovih prihoda vraćaju u financiranje projekata zaštite okoliša.

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, svake godine, kroz Javni poziv,  prikupljena  sredstva usmjerava na aktualne probleme zaštite okoliša na području naše Županije.

Ove godine navedena sredstva usmjerena su na sufinanciranje i implementaciju projekata i programa upravljanja otpadom s naglaskom na poboljšanje usluga prikupljanja otpada i povećanje stupnja recikliranja.

Temeljem Javnog poziva a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,  te Odluke Vlade Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti na Program  raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša, sredstva su raspodijeljena na 9 korisnika i  9 projekata, među kojima su zastupljene jedinice lokalne samouprave,  javna komunalna poduzeća i privatna poduzeća.

Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok