• Short title article: Livno bus

Nakon provedenog postupka usklađivanja i registracije voznih redova za linijski prijevoz putnika na području grada Livna za 2021./2026.godinu, Grad Livno i Turistička agencija „Li-bus“ potpisali su ugovor o osiguranju prijevoza i sufinanciranja troškova prijevoza učenika u dijelu drugog polugodišta školske 2022./2023. godine koji koriste usluge prijevoznika koji ima upisane redove vožnje na gradskim linijama.

Ugovor je u ime Grada Livna potpisao gradonačelnik Darko Čondrić a u ime Turističke agencije „Li-bus“ direktor Mario Pavlinović.

Prema potpisanom ugovoru Grad Livno će sufinancirati troškove prijevoza učenika sukladno Odluci o sufinanciranju prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola u lokalnom i putničkom prometu u iznosu od pedeset posto cijene putne karte redovitog linijskog prijevoza putnika na relaciji putovanja.

Prijevoz učenika će, također, biti sufinanciran i prema cjenovniku karata za svaku registriranu autobusnu liniju dostavljenom u postupku registracije voznih redova gradskih autobusnih linija za registracijsko razdoblje 2021. – 2026. godine.

Obavještavaju se učenici, korisnici prijevoza, da ranije kupljene karte za tekući mjesec mogu zamijeniti kartama novog registriranog prijevoznika na prijamnom šalteru u zgradi Gradske uprave.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok